Posts Tagged ‘Limbo’

Schmolitik intervjuar PPBL(r)-avhoppare

maj 29, 2009

Vi borde nog avfärda Schmolitiks  påstådda ”intervju” med PPBL(r)s ledare som en ren bluff och hävdat att de aldrig kontaktat oss vare sig via bloggkommentar eller mail (ppblr.se(snabel-a)gmail.com), men vi får väl istället berätta att de egentligen fått tag i vår tidigare PR-ansvarige a.k.a ”Bibliotekarien” som nu har hoppat av PPBL(r) leder utbrytarfalangen ”The Real PPBL(r)” (efter utländsk  inspiration).

”Bibliotekarien” med sitt anhang blev så besvikna över det ordinära Piratpartiets dominanerande ”åsiktsmonopol och bloggförtryck” att de bildade en reaktionär utbrytargrupp de han trots ihärdiga försök aldrig lyckades få någon av de ledande PP-bloggarna att länka till PPBL(r) i ett ordinarie inlägg. ”De har ingen tolerans för nya partibildningar, precis som gammelpartierna har de system för att gynna etablissmanget, fast i bloggvärlden”, sa han. Han såg sin hetaste dröm om en inläggslänk från Opassande gå i kras. Vi andra menade att det precis som på andra arenor bara handlar om ihärdigt arbete samt tålamod (alternativt stor partikassa) och pekade på ljusglimtar som uppmärksamhet i PPs forum. Vårt kommande inlägg om ”Pryldelning 2.0” (inte detta meta-inlägg) kommer sannolikt ge oss rätt i tålamodsfrågan så att vi kan vinna tillbaka utbrytar-utbrytarna.

När vi ändå har seriösa opinionsbildare som Schmolitik på tapeten vill vi passa på att be om hjälp från Klaus-Dieter “Klausi” Fliik vid den minst lika seriösa och än mer anrika Tankesmedjan Limbo (som idag avhandlar EU) att översätta eller sammanfatta och gärna kommentera sidorna 23-26 (om olika copyrightuppföljning beroende av specifik konstnärlig genre) i Against Intellectual Monopoly av Boldrin & Levine. Några av våra översättare säger sig vara för ”finkänsliga” för detta ämne men trodde att Fliik hade intresse av och god kunskap i ämnet.

Annonser